• Venezuela chính thức vỡ nợ

    11/15/2017 10:30:26 AM

    Đầu tuần này, một trong những dấu vết cuối cùng nhằm chứng tỏ sự ổn định của Venezuela đã bị xóa sổ khi công ty xếp hạng tín nhiệm Standard & Poor (S&P) cho biết nước này đã vỡ nợ.

Quảng cáo